ELEKTROMED ELEKTRONİK SANAYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

KARAR No                                           :  2013/016

KARAR TARİ                                    : 25/10/2013

TOPLANTIYA KATILANLAR                                 : Ahmet KAYA , Mustafa KAYA, Selim KAYA

KONU                                                                    : 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündem Tespiti

             

      Şirket Yönetim Kurulu Ana Sözleşmenin 8 inci maddesi gereğince toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

          

KARARIN METNİ

 

1)       Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.11.2013 Perşembe günü saat: 10:00’da Şirket merkezinde  toplantıya çağrılmasına,

 

“”””””””

ELEKTROMED ELEKTRONİK SANAYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’nin 2013 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1)       Açılış ve Divan Heyetinin oluşumu

2)       Divan Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imza yetkisinin verilmesi

3)       Şirket Sermayesinin azaltılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor’un görüşülmesi ve karara bağlanması,

4)       Şirket Sermayesinin azaltılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6’ıncı maddesi Tadil Tasarısının görüşülmesi ve karar bağlanması

5)       Dilek ve temenniler

“””””””

 

    2) Gündemde başka konu olma olmadığından toplantıya son verilmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BAŞKAN                                                                     BAŞKAN YARDIMCISI                    ÜYE

Ahmet KAYA                                            Mustafa KAYA                                 Selim KAYA

 ( imza )                                                       ( imza)                                                                 ( imza)